Find de mest nyttige informationer på nettet

Nyheder giver dig mange nyttige informationer. Det smarte ved nyheder er, at de vigtigste begivenheder er samlet i en nyhedsudsendelse eller artikel og skal ramme alle. Man kan derfor få information om noget, som man måske ikke vidste man manglede, fordi man ikke selv ville have søgt efter den information.

De bedste nyheder kommer fra de store medier så som TV2 og DR1. Det er her du kan være helt sikker på, at det der bliver formidlet til dig også er sandt, og at artiklerne er gennemarbejdede. Derudover ved du også, at de nyheder, der bliver bragt i de store medier har relevans for så mange mennesker som muligt, og derfor er der også større chance for, at der er nyheder, der er relevante for dig.

Det er dog ikke kun gennem nyhedsmedier man kan finde nyttige informationer. På Aarhus Kommunes hjemmeside kan du for eksempel læse, om det er smartest for de ældre at have en fastnet- eller mobiltelefon. På nye telefoner, der er lavet med henblik på ældre mennesker, er det muligt for de ældre at ringe et indkodet nummer op ved blot at trykke på en knap.

Dette kan gøres ved hjælp af enten en mobiltelefon eller en trådløs fastnettelefon. Det smarte ved en trådløs fastnettelefon eller en mobiltelefon til især ældre mennesker er, at de altid kan have den på sig. Hvis de så for eksempel skal på toilettet og falder, har de altid et kommunikationsapparat på sig.

Mange har sikkert hørt historier om ældre, der falder og ligger i timevis før nogen opdager dem. I mere alvorlige situationer kan de ældre få et slagtilfælde eller lignende, der gør at de ikke selv kan kommunikere om hjælp, og det vil derfor være yderst godt de ældre at have et mobilt apparat på sig som de kan kommunikere gennem.

De fleste ældre er dog bange for teknologi, eller har ikke overskuddet til at lære at bruge det. Der findes i mange kommuner kurser, hvor ældre kan lære at bruge for eksempel computere og mobiltelefoner, men selv her kan det være svært at lære. Derfor er de mobil- og fastnettelefoner, der er lavet specielt til ældre meget smarte, da de designet til at være så brugervenlige som muligt.

You May Also Like

About the Author: Mikael Warming

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *